276°
Posted 20 hours ago

ELECFREAKS microbit Mini Cutebot Kit Compatible with BBC Micro:bit V2 and V1, DIY Programmable Robot Car Kit, STEM Educational Project, Graphical Makecode Coding Car with Tutorial (Without Micro:bit)

£9.9£99Clearance
ZTS2023's avatar
Shared by
ZTS2023
Joined in 2023
82
63

About this deal

V poslední době je ElecFreaks zaměřený hlavně na platformu microbit, která nejvíce splňuje zaměření firmy, což je vytvářet produkty pro podporu a popularizaci elektroniky a programování. ElecFreaksje oficiální čínský partner vzdělávací nadace micro:bit a také světově uznávaný výrobce originálních micro:bit produktů, stavebnic a příslušenství určených hlavně pro začátečníky v oblasti elektroniky a programování. Kromě vývoje, výroby a We must upload those 2 files in a special folder on the Pico:ed called lib from where libraries will be import ed in our code.

Pokud jste hračička a rádi si zazávodíte, tak Cutebot chytré auto s microbitem bude něco pro vás! Auto neumí jen rychle jezdit, ale zvládne i další zajímavé kousky a taky se s ním leccos naučíte! Můžete třeba doplnit mrkající oči a nebo robota ovládat IR ovladačem. neopixel under the chassis can be managed using the Adafruit Neopixel library for CircuitPython (it's a frozen module). Součástí balení je více než 40stránkový obrázkový návod k použití v angličtině. Návod začíná popisem auta Cutebot a pokračuje přes instalaci rozšíření do programovacího prostředí microbit. Pak následuje 5 hravých projektů na kterých si vyzkoušíte základní práci a programování Cutebot. U každého projektu je například také vývojový diagram pro snadnější pochopení programu a vysvětlení jednotlivých částí programu. Na konci každého projektu je úkol pro samostatnou práci, který ověří zvládnutí předchozí úlohy.

Vlastnosti Microbit auta Cutebot

Support Makecode, Python, JavaScript, and C++ programming. You can use the ELECFREAKS Smart Cutebot microbit Robot Kit to learn four different programming styles. Exclusive silk-screen design, smooth and burr-free edges, eco-friendly and safe materials, and playful and cute shapes make up our Cutebot microbit Robot Kit. Start using Cutebot directly after receiving it, no need for secondary installation. Pozor: Dbejte na správné zapojení ultrazvukového snímače překážek, jinak Cutebot nebude fungovat správně! Snímač překážek patří do konektoru označeném SONAR nebo SR04. Cutebot s Pico:ed odkazy I like to use Thonny IDE : it's probably the most used for Python / Python forks and I like the way it works (another similar editor is Mu . Mu is adviced from Adafruit).

Cutebot contains rich onboard functions, such as ultrasonic, RGB rainbow light, RGB chassis light, buzzer, infrared receiver, line-hunting sensor, and gimbal wheel. The kit includes the Cutebot robot, distance sensor, large line-following map and user guide - all in a well-presented box! Features On old Microsoft Windows versions sometimes the CIRCUITPY unit is visible in the computer's device even if is not attached: in this case you must only restart the PC. I have always this malfunction on Windows 7 while this doens't happens on Windows 10 and 11. Anyway better to safe disconnect the Circuitpy unit after code uploading. Two full color RGB lights controlled by the expansion board are placed on both side of the front part. Note: If you met a tip indicating incompatibility of the codebase, you can continue with the tips or build a new project there. Step 2: Remote Control Programming #Variables declared outside functions are global, but if you want to use them in function you must use the keyword global otherwise you'll have a not previously declared variable error or something similar Návod pro Pico:ed s Cutebot je v angličtině a obsahuje hodně obrázků a programů. Najdete v něm první základní programy, které můžete s Cutebot vyzkoušet. On the other side Pico:ed has other cool things that Micro:bit doesn't. The led matrix display on the Micro:bit is made using 5x5 (25) leds, while on the RP2040 brother we have a 7x17 (119) led matrix obtained with smaller (and more dense) leds; additionally these leds are driven by an IS31FL3731 ic that can PWM independently every single led: this will bring to more accurate and readable scrolling texts and animations and also greyscale images! Finally, on the Pico:ed we've also a cool buzzer for making sound and music.

Asda Great Deal

Free UK shipping. 15 day free returns.
Community Updates
*So you can easily identify outgoing links on our site, we've marked them with an "*" symbol. Links on our site are monetised, but this never affects which deals get posted. Find more info in our FAQs and About Us page.
New Comment